Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất

Trích yếu: NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất

Ngày ban hành: 17/10/2017

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 4.24 MB

Tải về:

Lượt xem: 865

Nội dung:

BCTC Q3.17 HN.pdf

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/201862.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/2017866.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017481.pdf
4NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017132.pdf
5NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017127.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017148.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017146.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017483.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017657.pdf
10NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016242.pdf
11NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016202.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016191.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016202.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 215.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 210.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016216.pdf
17NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016211.pdf
18Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015196.pdf
19Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014204.pdf
NDN CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
NDN CBTT Thông báo về ngày đăng...

NDN CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v dự kiến Lợi nhuận sau thuế đạt 220% so với kế hoạch năm 2017
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v dự kiến Lợi nhuận sau thuế đạt 220% so với kế hoạch năm 2017

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213