Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất104/CV-NDN19/10/2019212.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ103/CV-NDN19/10/2019146.pdf
3NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Hợp nhất97/CV-NDN29/08/2019132.pdf
4NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Công ty mẹ96/CV-NDN29/08/201980.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất14/08/2019202.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ14/08/2019111.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất83/CV-NDN20/07/2019372.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ80/CV-NDN15/07/2019350.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất35/CV-NDN20/04/2019547.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ34/CV-NDN19/04/2019257.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ21/03/2019298.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất21/03/2019454.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019483.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ06/CV-NDN15/01/2019341.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất116/CV-NDN18/10/2018423.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ15/10/2018475.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/2018497.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/2018429.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/2018433.pdf
20NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018497.pdf
21NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018585.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018748.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018634.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018740.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018846.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.561.pdf
27NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/20171.213.pdf
28NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017757.pdf
29NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017770.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017782.pdf
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY - ĐẤT NỀN BIỂN QUY NHƠN
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY -...

Dự án Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư đón đầu cho nhà đầu tư, duy nhất Giai đoạn 1 giá cực kì tốt. Đất nền ven Biển...

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577