Phone
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất77/CV-NDN14/08/2020147.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ76/CV-NDN14/08/202084.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất72/CV-NDN27/11/2020302.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ73/CV-NDN27/09/2020119.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất28/CV-NDN20/04/2020584.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ27/CV-NDN16/04/2020255.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất20/03/2020357.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ20/03/2020329.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất12/CV-NDN20/01/2020548.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ07/CV-NDN15/01/2020346.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất104/CV-NDN19/10/2019615.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ103/CV-NDN19/10/2019493.pdf
13NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Hợp nhất97/CV-NDN29/08/2019451.pdf
14NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Công ty mẹ96/CV-NDN29/08/2019398.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất14/08/2019521.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ14/08/2019421.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất83/CV-NDN20/07/2019741.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ80/CV-NDN15/07/2019782.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất35/CV-NDN20/04/2019877.pdf
20NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ34/CV-NDN19/04/2019602.pdf
21NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ21/03/2019675.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất21/03/2019859.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019806.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ06/CV-NDN15/01/2019681.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất116/CV-NDN18/10/2018762.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ15/10/2018803.pdf
27NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/2018866.pdf
28NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/2018757.pdf
29NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/2018766.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018814.pdf
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY - ĐẤT NỀN BIỂN QUY NHƠN
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY -...

Dự án Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư đón đầu cho nhà đầu tư, duy nhất Giai đoạn 1 giá cực kì tốt. Đất nền ven Biển...

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577