Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ80/CV-NDN15/07/201942.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất35/CV-NDN20/04/2019381.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ34/CV-NDN19/04/2019131.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ21/03/2019161.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất21/03/2019320.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019382.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ06/CV-NDN15/01/2019227.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất116/CV-NDN18/10/2018306.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ15/10/2018351.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/2018364.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/2018324.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/2018327.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018386.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018486.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018629.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018536.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018642.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018734.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.456.pdf
20NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/20171.101.pdf
21NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017648.pdf
22NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017653.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017668.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017662.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017997.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/20171.241.pdf
27NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016757.pdf
28NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016706.pdf
29NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016684.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016699.pdf
LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577