Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/201837.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018194.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018279.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/2017993.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017600.pdf
6NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017213.pdf
7NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017219.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017243.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017228.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017552.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017736.pdf
12NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016323.pdf
13NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016279.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016269.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016274.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 302.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 290.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016296.pdf
19NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016287.pdf
20Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015284.pdf
21Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014284.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT sô 02/2018/NQ-HĐQT.NDN
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT sô 02/2018/NQ-HĐQT.NDN

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT sô 02/2018/NQ-HĐQT.NDN

NDN CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
NDN CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường...

NDN CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213