Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 201811/CV-NDN28/01/201943.pdf
2NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2018 02/BC-NDN28/01/201922.pdf
3NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019676/TB-NDN24/01/201958.pdf
4NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT.NDN V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201901/2019/NQ-HĐQT.NDN24/01/201944.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019170.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ06/CV-NDN15/01/201982.pdf
7NDN CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy Vân26/11/2018105.pdf
8NDN CBTT Thông báo về ngày DKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền... 1193/TB-NDN25/10/2018223.pdf
9NDN CBTT Hủy ngày DKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt118/CV-NDN25/10/2018119.pdf
10NDN CBTT Đính chính BCTC Q3.18-Hơp nhất117/CV-NDN24/10/2018121.pdf
11NDN CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm... 13/2018/NQ-HĐQT.NDN25/10/2018109.pdf
12NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy Vân22/10/201852.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất116/CV-NDN18/10/2018173.pdf
14NDN CBTT Thay đổi nhân sự -Kế toán trưởng 1192/TB-NDN19/10/2018131.pdf
15NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty12/2018/NQ-HĐQT.NDN19/10/2018118.pdf
16NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2018 - Công ty mẹ115/CV-NDN18/10/2018165.pdf
17NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Công đoàn công ty CP... 18/10/2018134.pdf
18NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v tam ứng cổ tức 2018 tiền mặt 10%11/2018/NQ-HĐQT.NDN17/10/2018137.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ15/10/2018204.pdf
20NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng... 10/2018/NQ-HĐQT.NDN11/10/2018187.pdf
21NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Công đoàn công ty CP Đầu tư... 04/10/2018109.PDF
22NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/2018215.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/2018181.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/2018176.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/2018190.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018252.pdf
27Điều lệ công ty NDN sửa đổi lần 10 11/07/201811/07/201887.pdf
28Quy chế nội bộ về quản trị công ty 24/03/201890.pdf
29NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018341.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018475.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213