Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/201724.pdf
2NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/201719.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/201748.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/201735.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/201752.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017328.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017539.pdf
8Điều lệ Công ty NDN 117.doc
9Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014106.doc
10BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012115.doc
11BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/201295.pdf
12Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012117.pdf
13NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016143.pdf
14NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016110.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016103.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016113.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 109.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 118.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016121.pdf
20NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016113.pdf
21Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015105.pdf
22Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014105.pdf
23NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016134.pdf
24NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016104.pdf
25NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 113.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016116.pdf
27NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/201591.pdf
28NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016116.pdf
29NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016117.pdf
30NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016121.pdf
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn,...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)
NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy...

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213