Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/201822.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018106.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018101.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018260.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018334.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.048.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017660.pdf
8NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017266.pdf
9NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017274.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017300.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017289.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017306.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017615.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017801.pdf
15Điều lệ Công ty NDN 332.doc
16Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014322.doc
17BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012325.doc
18BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012304.pdf
19Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012327.pdf
20NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016384.pdf
21NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016336.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016323.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016323.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 362.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 344.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016351.pdf
27NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016341.pdf
28Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015339.pdf
29Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014344.pdf
30NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016388.pdf
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ

NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
NDN CBTT Báo cáo tài chính quý...

NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213