Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả... 07/2020/NQ-HĐQT.NDN01/07/2020256.pdf
2NDN CBTT Đính chính Nghị quyết + Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202060/CV-NDN30/06/2020389.pdf
3NDN CBTT Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020730/TB-NDN27/06/202074.pdf
4NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả... 05/2020/NQ-HĐQT.NDN12/06/2020616.pdf
5NDN CBTT Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát08/TB-NDN10/06/202076.pdf
6NDN CBTT Thông báo thay đổi nhân sự - Chủ tịch Hội đồng quản trị07/TB-NDN10/06/2020103.pdf
7NDN CBTT Họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-202504/CV-NDN09/06/202089.pdf
8Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202001/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NDN06/06/2020777.pdf
9NDN CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2020 57/TM-NDN22/05/2020382.pdf
10NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202003/2020/NQ-HĐQT.NDN22/05/2020157.pdf
11NDN CBTT Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202029/CV-NDN21/04/2020233.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất28/CV-NDN20/04/2020450.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ27/CV-NDN16/04/2020159.pdf
14NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv tạm hoãn ĐHĐCĐ TN năm 202002/2020/NQ-HĐQT.NDN16/04/2020266.pdf
15NDN CBTT Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202005/TB-NDN16/04/2020164.pdf
16NDN CBTT Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202004/TB-NDN10/04/2020232.pdf
17NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 201902/BC-NDN10/04/2020288.pdf
18NDN CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông 2020 (bổ sung)10/04/2020542.pdf
19NDN CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông 202008/04/20201.277.pdf
20NDN CBTT Giải trình BCTC năm 2019 - Hợp nhất24/CV-NDN31/03/2020224.pdf
21NDN CBTT Giải trình BCTC năm 2019 - Công ty mẹ25/CV-NDN31/03/2020161.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất20/03/2020247.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ20/03/2020228.pdf
24NDN CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202043/TM-NDN25/03/2020291.pdf
25NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 20201136/TB-NDN20/02/2020513.pdf
26NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT,NDN Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202001/2020/NQ-HĐQT.NDN20/02/2020216.pdf
27NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 201909/CV-NDN18/01/2020347.pdf
28NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất12/CV-NDN20/01/2020429.pdf
29NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ07/CV-NDN15/01/2020252.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 01/BC-NDN18/01/2020206.pdf
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY - ĐẤT NỀN BIỂN QUY NHƠN
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY -...

Dự án Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư đón đầu cho nhà đầu tư, duy nhất Giai đoạn 1 giá cực kì tốt. Đất nền ven Biển...

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577