Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018119.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018158.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018146.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018303.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018378.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.085.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017703.pdf
8NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017305.pdf
9NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017313.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017333.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017324.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017344.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017656.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017842.pdf
15Điều lệ Công ty NDN 368.doc
16Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014359.doc
17BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012355.doc
18BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012345.pdf
19Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012366.pdf
20NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016413.pdf
21NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016373.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016355.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016360.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 401.pdf
25NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 386.pdf
26NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016395.pdf
27NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016381.pdf
28Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015379.pdf
29Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014385.pdf
30NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016428.pdf
NDN CBTT Thay đổi nhân sự
NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC...

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213