Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018119.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018227.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/2017906.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017546.pdf
5NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017160.pdf
6NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017166.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017187.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017171.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017200.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017509.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017685.pdf
12Điều lệ Công ty NDN 235.doc
13Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014220.doc
14BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012228.doc
15BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012205.pdf
16Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012228.pdf
17NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016275.pdf
18NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016234.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016218.pdf
20NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016229.pdf
21NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 253.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 240.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016251.pdf
24NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016236.pdf
25Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015232.pdf
26Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014235.pdf
27NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016259.pdf
28NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016222.pdf
29NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 240.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016233.pdf
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213