Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất14/08/201942.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ14/08/201927.pdf
3NDN CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 201985/CV-NDN30/07/201980.pdf
4Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019 30/07/201930/07/201946.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất83/CV-NDN20/07/2019244.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ80/CV-NDN15/07/2019217.pdf
7NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành73/CV-NDN28/06/201982.pdf
8NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ72/CV-NDN28/06/201971.pdf
9NDN CBTT Giao dịch bán cổ phiếu quỹ55/CV-NDN05/06/2019119.pdf
10NDN CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 20191106/TB-NDN03/06/201982.pdf
11NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT.NDN V/v Thống nhất phương án bán CP quỹ năm 201903/2019/NQ-HĐQT.NDN27/05/2019146.pdf
12NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty03/QĐ-HĐQT-NDN02/05/2019164.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất35/CV-NDN20/04/2019456.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ34/CV-NDN19/04/2019179.pdf
15NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 201805/BC-NDN03/04/2019402.pdf
16NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy... 28/03/2019179.pdf
17NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT.NDN02/2019/NQ-HĐQT.NDN27/03/2019574.pdf
18NDN Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền... 984/TB-NDN27/03/2019274.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ21/03/2019204.pdf
20NDN CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201901/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NDN23/03/2019477.pdf
21NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất21/03/2019350.pdf
22NDN CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông 2019112/TM-NDN13/03/2019809.pdf
23NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - KTT Lê Thị Thúy Vân11/03/2019250.pdf
24Thư mời tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019112/TM-NDN07/03/2019333.pdf
25NDN CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế15/CV-NDN07/03/2019236.pdf
26NDN CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 201811/CV-NDN28/01/2019369.pdf
27NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2018 02/BC-NDN28/01/2019201.pdf
28NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019676/TB-NDN24/01/2019296.pdf
29NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT.NDN V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201901/2019/NQ-HĐQT.NDN24/01/2019265.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019411.pdf
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY - ĐẤT NỀN BIỂN QUY NHƠN
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY -...

Dự án Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư đón đầu cho nhà đầu tư, duy nhất Giai đoạn 1 giá cực kì tốt. Đất nền ven Biển...

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577