Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Giao dịch bán cổ phiếu quỹ55/CV-NDN05/06/201944.pdf
2NDN CBTT Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 20191106/TB-NDN03/06/201920.pdf
3NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT.NDN V/v Thống nhất phương án bán CP quỹ năm 201903/2019/NQ-HĐQT.NDN27/05/201978.pdf
4NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty03/QĐ-HĐQT-NDN02/05/201989.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất35/CV-NDN20/04/2019325.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ34/CV-NDN19/04/201998.pdf
7NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 201805/BC-NDN03/04/2019280.pdf
8NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy... 28/03/2019113.pdf
9NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT.NDN02/2019/NQ-HĐQT.NDN27/03/2019498.pdf
10NDN Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền... 984/TB-NDN27/03/2019208.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ21/03/2019134.pdf
12NDN CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201901/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NDN23/03/2019354.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất21/03/2019281.pdf
14NDN CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông 2019112/TM-NDN13/03/2019720.pdf
15NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - KTT Lê Thị Thúy Vân11/03/2019174.pdf
16Thư mời tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019112/TM-NDN07/03/2019260.pdf
17NDN CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế15/CV-NDN07/03/2019167.pdf
18NDN CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 201811/CV-NDN28/01/2019290.pdf
19NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2018 02/BC-NDN28/01/2019150.pdf
20NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019676/TB-NDN24/01/2019226.pdf
21NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT.NDN V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201901/2019/NQ-HĐQT.NDN24/01/2019202.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất07/CV-NDN18/01/2019359.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ06/CV-NDN15/01/2019204.pdf
24NDN CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy Vân26/11/2018245.pdf
25NDN CBTT Thông báo về ngày DKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền... 1193/TB-NDN25/10/2018350.pdf
26NDN CBTT Hủy ngày DKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt118/CV-NDN25/10/2018260.pdf
27NDN CBTT Đính chính BCTC Q3.18-Hơp nhất117/CV-NDN24/10/2018264.pdf
28NDN CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm... 13/2018/NQ-HĐQT.NDN25/10/2018242.pdf
29NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Lê Thị Thúy Vân22/10/2018181.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất116/CV-NDN18/10/2018283.pdf
LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577