Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/201824.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/201816.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/201825.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/201845.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018106.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018183.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018217.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018205.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018360.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018437.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.142.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017762.pdf
13NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017356.pdf
14NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017357.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017383.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017376.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017400.pdf
18NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017705.pdf
19NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017901.pdf
20Điều lệ Công ty NDN 418.doc
21Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014408.doc
22BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012408.doc
23BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012395.pdf
24Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012418.pdf
25NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016461.pdf
26NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016423.pdf
27NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016400.pdf
28NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016408.pdf
29NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 452.pdf
30NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 433.pdf

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213