Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
31NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017486.pdf
32NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017501.pdf
33NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017494.pdf
34NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017508.pdf
35NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017824.pdf
36NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/20171.051.pdf
37Điều lệ Công ty NDN 539.doc
38Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014566.doc
39BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012516.doc
40BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012505.pdf
41Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012522.pdf
42NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016580.pdf
43NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016544.pdf
44NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016519.pdf
45NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016530.pdf
46NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 569.pdf
47NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 553.pdf
48NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016572.pdf
49NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016548.pdf
50Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015549.pdf
51Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014558.pdf
52NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016623.pdf
53NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016547.pdf
54NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 537.pdf
55NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016546.pdf
56NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015579.pdf
57NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016544.pdf
58NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016547.pdf
59NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016598.pdf
60NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016509.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555 - 0911 296 979

         HOTLINE : 0236 3872213