Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
31BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012448.doc
32BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012434.pdf
33Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012458.pdf
34NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016504.pdf
35NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016463.pdf
36NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016440.pdf
37NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016450.pdf
38NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 493.pdf
39NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 476.pdf
40NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016487.pdf
41NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016470.pdf
42Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015469.pdf
43Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014476.pdf
44NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016539.pdf
45NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016462.pdf
46NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 462.pdf
47NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016470.pdf
48NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015498.pdf
49NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016467.pdf
50NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016471.pdf
51NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016509.pdf
52NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016432.pdf
53NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015457.pdf
54NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015409.pdf
55NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015449.pdf
56NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 462.pdf
57Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015418.pdf
58Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014427.doc
59Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014447.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213