Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
31NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Công đoàn công ty CP... 18/10/2018242.pdf
32NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v tam ứng cổ tức 2018 tiền mặt 10%11/2018/NQ-HĐQT.NDN17/10/2018231.pdf
33NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ15/10/2018295.pdf
34NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng... 10/2018/NQ-HĐQT.NDN11/10/2018293.pdf
35NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Công đoàn công ty CP Đầu tư... 04/10/2018221.PDF
36NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/2018308.pdf
37NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/2018272.pdf
38NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/2018257.pdf
39NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/2018280.pdf
40NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018337.pdf
41Điều lệ công ty NDN sửa đổi lần 10 11/07/201811/07/2018176.pdf
42Quy chế nội bộ về quản trị công ty 24/03/2018287.pdf
43NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018444.pdf
44NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018577.pdf
45NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018485.pdf
46NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018593.pdf
47NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018685.pdf
48NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.412.pdf
49NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/20171.043.pdf
50NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017603.pdf
51NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017604.pdf
52NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017621.pdf
53NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017617.pdf
54NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017609.pdf
55NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017947.pdf
56NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/20171.185.pdf
57Điều lệ Công ty NDN 639.doc
58Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014657.doc
59BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012612.doc
60BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012602.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213