Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
31NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016447.pdf
32NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016427.pdf
33Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015426.pdf
34Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014436.pdf
35NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016482.pdf
36NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016427.pdf
37NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 428.pdf
38NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016436.pdf
39NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015462.pdf
40NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016433.pdf
41NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016436.pdf
42NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016462.pdf
43NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016400.pdf
44NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015426.pdf
45NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015379.pdf
46NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015416.pdf
47NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 426.pdf
48Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015385.pdf
49Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014384.doc
50Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014410.pdf

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213