Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
31NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016371.pdf
32NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 379.pdf
33NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016379.pdf
34NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015403.pdf
35NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016389.pdf
36NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016386.pdf
37NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016404.pdf
38NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016349.pdf
39NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015374.pdf
40NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015333.pdf
41NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015363.pdf
42NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 375.pdf
43Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015340.pdf
44Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014336.doc
45Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014360.pdf
NDN CBTT Thay đổi nhân sự
NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC...

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213