Phone
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 202102/TB-NDN27/01/2021173.pdf
2NDN CBTT Nghị quyết HĐQT vv Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202102/2021/NQ-HĐQT.NDN27/01/2021113.pdf
3NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có lq của... 22/01/2021133.pdf
4NDN CBTT Thay đổi Người được Uỷ quyền Công bố thông tin05/CV-NDN21/01/202167.pdf
5NDN CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty01/2021/NQ-HĐQT.NDN07/01/2021112.pdf
6NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy - Q.Kế toán trưởng05/03/2021127.pdf
7NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... 30/12/2020178.pdf
8NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy KTT25/12/2020120.pdf
9NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT10/12/2020127.pdf
10NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy TV HĐQT02/12/2020174.pdf
11NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS01/12/2020141.pdf
12NDN CBTT Vv không còn là công ty mẹ của công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN... 119/CV-NDN19/11/2020190.pdf
13NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS18/11/2020120.pdf
14NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS13/11/2020121.pdf
15NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS12/10/2020228.pdf
16NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS02/10/2020240.pdf
17NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung990/TB-SGDHN22/09/2020186.pdf
18Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... 960/TB-SGDHN14/09/2020193.pdf
19Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc07/09/2020216.pdf
20Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát07/09/2020188.pdf
21NDN CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp92/CV-NDN04/09/2020189.pdf
22NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em01/09/2020176.pdf
23NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng... 09/2020/NQ-HĐQT.NDN27/08/2020188.pdf
24NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành79/CV-NDN17/08/2020249.pdf
25NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để... 78/CV-NDN17/08/2020247.pdf
26NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trung07/08/2020305.pdf
27NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em30/07/2020234.pdf
28NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 202075/CV-NDN28/07/2020314.pdf
29Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Minh Khoa751/TB-NDN24/07/2020280.pdf
30NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và... 750/TB-NDN24/07/2020416.pdf
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY - ĐẤT NỀN BIỂN QUY NHƠN
DỰ ÁN NHƠN HỘI NEW CITY -...

Dự án Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư đón đầu cho nhà đầu tư, duy nhất Giai đoạn 1 giá cực kì tốt. Đất nền ven Biển...

LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

Tin tức công ty

25
Oct
Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Với giấc mơ khởi nghiệp của nghiệp của các bạn sinh viên mới ra trước, các công ty TNHH 1 thành viên ngày càng...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577