Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

22/03/2016

NDN CBTT giao dịch CP của cổ đông nội bộ

Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NDN đăng ký mua 1.000.000 CP

Tên người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị NDN 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.400.000 CP tỷ lệ: 5,70% 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:3.400.000 CP tỷ lệ: 8,07%
Mục đích giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư 
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh
Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 28/03/2016 đến ngày 26/04/2016.

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213