Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT.NDN V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty, đăng ký niêm yết,  lưu ký bổ sung và giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT.NDN V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung và giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

(Thứ năm, 12/07/2018)

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT.NDN V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty,...

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành
NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

NDN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017
NDN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017

NDN Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017

NDN CBTT Thay đổi nhân sự
NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thay đổi nhân sự

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm...

NDN CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
NDN CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

NDN CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thông qua phương án...

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thực hiện Phương án...

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành
NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)
NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN...

NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)
NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213