Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)
NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

(Thứ năm, 19/04/2018)

NDN CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Mai Thị Thi
NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Mai Thị Thi

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ -...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty...

NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ
NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ

NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Công ty mẹ

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán -...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán -...

NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 2017
NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 2017

NDN CBTT Báo cáo thường niên năm 2017

NDN CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2018
NDN CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2018

NDN CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2018

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - P.Tổng Giám đốc Nguyên Văn Nam
NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - P.Tổng Giám đốc Nguyên Văn Nam

NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ -...

NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Mai Thị Thi
NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Mai Thị Thi

NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên...

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu năm 2018
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu năm 2018

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án mua lại...

NDN CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
NDN CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

NDN CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

NDN - BẢN TIN THÁNG 9 – DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018
NDN - BẢN TIN THÁNG 9 –...

NDN là một trong số ít doanh nghiệp BĐS duy trì nền tảng tài chính an toàn và thận trọng. Với việc triển khai dự án Monarchy giai đoạn 2...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213