Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017

Trích yếu: NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017

Ngày ban hành: 26/07/2017

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 1.16 MB

Tải về:

Lượt xem: 200

Nội dung:

/Baocaotinhhinhquantricongtybannien2017.pdf

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017201.pdf
2Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014221.doc
3BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012228.doc
4BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012205.pdf
5Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012228.pdf
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213