Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Trích yếu: NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Ngày ban hành: 30/07/2018

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 6.98 MB

Tải về:

Lượt xem: 25

Nội dung:

/BCTHQT6THANGDAUNAM2018NDN_suong.pdf

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/201826.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017400.pdf
3Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014408.doc
4BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012408.doc
5BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012395.pdf
6Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012418.pdf

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213