Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2018 02/BC-NDN28/01/2019174.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/2018298.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017654.pdf
4Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014700.doc
5BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012669.doc
6BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012643.pdf
7Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012657.pdf
LỄ RA MẮT DỰ ÁN
LỄ RA MẮT DỰ ÁN

SỰ KIỆN HOT NHẤT THÁNG 06/2019 - LỄ RA MẮT “Premier Sky Residences& Mô Hình kinh doanh AirBnB hiệu quả” Cùng diễn giả ‘Mrs Nguyễn Hà Linh!

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v LNST quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3561577