Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017380.pdf
2Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014388.doc
3BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012387.doc
4BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012373.pdf
5Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012398.pdf

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213