Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

Ông: Nguyễn Quang Trung
Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc

 

Ông: Lượng Thành Viên        Ông: Bùi Lê Duy                     Bà: Mai Thị Thi             Ông: Cao Thái Hùng    
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
P.TGĐ phụ trách kế hoạch      

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213