Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

Ông: Nguyễn Quang Trung
Tổng Giám Đốc

Ông: Lương Thanh Viên

Bà: Mai Trương Tú Oanh 

Phó Tổng Giám Đốc
 

Kế Toán Trưởng
 

Ông: Nguyễn Phước Khánh 

Bà: Lê Anh Thư

 Trợ Lý Tổng Giám Đốc  Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Phụ trách Xây Dựng

 

 Phụ Trách Tài Chính

 

 

 

KTS. Võ Xuân Minh

 

 

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213