Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) là một Doanh nghiệp Nhà...

Ban điều hành

Ban điều hành

Các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng,...

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý ,trong đó...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn,...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)
NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy...

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213