Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) là một Doanh nghiệp Nhà...

Ban điều hành

Ban điều hành

Các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng,...

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý ,trong đó...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung
NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch...

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213