Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty NDN vào công ty CP Hạ Tầng Nước Đà Nẵng

Trích yếu: Ông Nguyễn Quang Trung đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Hạ tầng Nước Đà Nẵng

Ngày ban hành: 21/01/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 154.89 KB

Tải về:

Lượt xem: 240

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016260.pdf
2NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016223.pdf
3NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 241.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016234.pdf
5NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015234.pdf
6NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016243.pdf
7NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016244.pdf
8NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016241.pdf
9NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016207.pdf
10NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015235.pdf
11NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015207.pdf
12NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015220.pdf
13NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 230.pdf
14Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015204.pdf
15Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014205.doc
16Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014220.pdf
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất
NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài...

NDN CBTT Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2017 - Hợp nhất

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213