Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toán

Trích yếu:

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 3.24 MB

Tải về:

Lượt xem: 357

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016408.pdf
2NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016356.pdf
3NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 364.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016362.pdf
5NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015385.pdf
6NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016375.pdf
7NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016371.pdf
8NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016388.pdf
9NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016334.pdf
10NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015360.pdf
11NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015321.pdf
12NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015348.pdf
13NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 358.pdf
14Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015326.pdf
15Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014321.doc
16Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014343.pdf
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu
NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản...

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành
NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ...

NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213