Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2014

Trích yếu: NDN công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Ngày ban hành: 28/01/2015

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.36 MB

Tải về:

Lượt xem: 141

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hànhNDN/SLCP30/01/2016188.pdf
2NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung181/TB-SGDHN26/02/2016153.pdf
3NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7NDN-GPĐK 167.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty cuối năm 201501/BC-NDN30/01/2016162.pdf
5NDN CBTT báo cáo kêt quả chào bán cổ phiếu ra công chúng90/GCN-UBCK11/11/2015148.pdf
6NDN CBTT Nghị Quyết xử lý cổ phần không bán hết01/2016/NQ-HĐQT28/01/2016168.pdf
7NDN CBTT Thông báo xác nhận kết quả phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước560/UBCK-QLCB29/01/2016165.pdf
8NDN CBTT Quyết định ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty... 01/2016/QĐ-HĐQT21/01/2016171.pdf
9NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộKQGD11/01/2016146.pdf
10NDN CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công Ty CP nước Đà Nẵng15/2015/NQ-HĐQT31/12/2015165.pdf
11NDN CBTT bán quyền mua của cổ đông nội bộND/201530/12/2015141.pdf
12NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC của VSD2273/TB-VSD19/11/2015153.pdf
13NDN CBTT BCTC Năm 2014 đã kiểm toánBCTC 159.pdf
14Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 201402/BC-NDN28/01/2015142.pdf
15Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành0/2011GCNCF-VSD-329/12/2014142.doc
16Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Quý III năm 201412/2014/NQ-HĐQT19/09/2014147.pdf
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn,...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)
NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy...

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213