Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT BCTC Quý 4/2015

Trích yếu: NDN CBTT BCTC Quý 4/2015

Ngày ban hành: 20/01/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 787.96 KB

Tải về:

Lượt xem: 159

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/2017238.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017402.pdf
3NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/201793.pdf
4NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/201776.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017103.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/201796.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017438.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017605.pdf
9NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016192.pdf
10NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016162.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016152.pdf
12NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016160.pdf
13NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 163.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 169.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016171.pdf
16NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016160.pdf
17Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015155.pdf
18Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014163.pdf
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017
NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn,...

NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)
NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy...

NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)

Tin tức công ty

30
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

22
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

11
Nov
Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án mua CP quỹ

NDN công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua phương án mua CP quỹ

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213