Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất

Trích yếu: NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất

Ngày ban hành: 20/04/2018

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 5.59 MB

Tải về:

Lượt xem: 207

Nội dung:

BCTCQ1_18-HN.pdf

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất15/08/201869.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ15/08/201862.pdf
3NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất87/CV-NDN25/07/201878.pdf
4NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Công ty mẹ40/CV-NDN17/07/2018139.pdf
5NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018- Hợp nhất51/CV-NDN20/04/2018208.pdf
6NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán - Hợp nhất16/03/2018245.pdf
7NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ12/03/2018238.pdf
8NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - Hợp nhất29/01/2018385.pdf
9NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017-Công ty mẹ63/CV-NDN16/01/2018464.pdf
10NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - Hợp nhất114/CV-NDN17/10/20171.170.pdf
11NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - Công ty mẹ113/CV-NDN16/10/2017792.pdf
12NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Hợp nhất102/CV-NDN28/08/2017380.pdf
13NDN CBTT Giải trình BCTC bán niên 2017 - Công ty mẹ 101/CV-NDN28/08/2017385.pdf
14NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Hợp nhất12/08/2017407.pdf
15NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được kiểm toán - Công ty mẹ10/08/2017402.pdf
16NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (Hợp nhất)20/07/2017726.pdf
17NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 02/2017 (công ty mẹ)20/07/2017935.pdf
18NDN CBTT Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3 năm 2016167/CV-NDN19/10/2016484.pdf
19NDN CBTT BCTC quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ165/CV-NDN19/10/2016446.pdf
20NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2016 - Hợp nhất56/CV-NDN19/04/2016423.pdf
21NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/201654/CV-NDN19/04/2016434.pdf
22NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 sau kiểm toán 475.pdf
23NDN CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toánKT-NDN 460.pdf
24NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.201519/CV-NDN05/03/2016472.pdf
25NDN CBTT BCTC Quý 4/201508/CV-NDN20/01/2016453.pdf
26Báo cáo tài chính Quý IV/2014 - công ty mẹ10/01/2015450.pdf
27Báo cáo tài chính Quý II năm 2014QĐ 15/2006QĐ-BTC30/06/2014459.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung
NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch...

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213