Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Trích yếu:

Ngày ban hành: 20/01/2014

Loại tệp: .doc

Kích cỡ: 704.5 KB

Tải về:

Lượt xem: 431

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201809/BC-NDN30/07/201859.pdf
2NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201722/BC-NDN26/07/2017425.pdf
3Báo cáo tình hình quản trị năm 2013Số: 09/BC-NDN20/01/2014432.doc
4BCQT 06 tháng đầu năm 2012Số: 35/BC-NDN27/07/2012430.doc
5BC quản trị Cty Quý 1/2012Số: 05/BC-NDN27/04/2012418.pdf
6Báo cáo Quản trị Công ty Quý 4/2011Số: ........./BC-NDN 18/01/2012439.pdf
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu
NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN...

NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.NDN V/v chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung
NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch...

NDN CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với CP niêm yết bổ sung

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213